Installation av SolTech Sigma

SolTech Sigma kan installeras enligt gängse montering till en kostnad som bara något överstiger den för ett vanligt tak.

taklaggning1 Det gamla taket monteras ner. De traditionella takpannorna i betong plockas ner och bärläkten tas bort. När taket är rent kan det nya SolTech Systemet läggas.

Underduken
På samma sätt som en traditionell takläggning börjar vi med att lägga ett tätskikt, takpappen. Är taket nyligen omlagt kan man behålla den befintliga takpappen. Självklart besiktigas den ordentligt före installation.

Läktverk
Traditionell strö och bärläkt installeras på taket. Enda skillnaden är att vi arbetar med ett förbestämt läktavstånd och har en annan utformning på läkten.

Absorbatormoduler
Mellan bärläkten placeras SolTech Energys egenutvecklade absorbatormoduler. I absorbatormodulerna finns absorbatorytan väl skyddad och isolerad för hög effektivitet

Samlingsrör
Absorbatormodulerna kopplas ihop med samlingsrör vilka placeras utmed sidan av varje installation. Dessa samlingsrör samlar in eller fördelar ut vätskan till absorbatorna. Samlingsrören kopplas till de isolerade rör som leder till pannrummet och är anslutna till ackumulatortanken.

Samlingsrören prefabriceras i standardlängder men kan även skräddarsys för särskilda installationer.

Malmsjo_skola_ 100518_011

Täckning med glaspannan
Glaspannan, som är resultatet av flera års forskning, utveckling och tester inom KTH och SolTech Energy, är tvåkupig och överensstämmer med traditionella byggstandarder. Glaspannan påminner om en traditionell tvåkupig betongpanna.

Glaspannan har en betydligt längre livslängd än vanliga takpannor i tegel eller betong, då glaset är UV-beständigt och har en hög tålighet mot erosion. Hållbarhetstester som SolTech låtit göra på CBI (Cement och Betonginstitutet) visar att SolTechs glaspanna klarar belastningar motsvarande 7 ggr kravet för en betongpanna, vilket är 200 kg. Se testrapporten här

Erfarenheter visar även på ytterligare en positiv effekt, eftersom pannan är blank och viss värme genereras från taket, smälter snön underifrån och glider av. Endast en liten mängd snö stannar kvar på hustaket.