SolTech Power

Solenergi och fastighet i perfekt harmoni.

SolTech Energy erbjuder nu också sin prisbelönta solenergilösning som ett solelsystem. Genom att kombinera högeffektiva solceller med vårt SolTech System kan en solenergianläggning installeras i harmoni med ditt hus. Det blir effektivt, snyggt och smart.

SolTech Power solenergisysten i genomskärning

Genomskärning av SolTech Power

SolTech Power är den perfekta kombinationen och fungerar både som traditionel taktäckning och framtidens elförsörjning från solen. Vi ersätter den traditionella takpannan  med våra takpannor i glas och under dessa installeras solcellspaneler som genererar el.

Vi använder marknadsledande tunnfilmssolceller vilka är speciellt framtagna för SolTech Energy och SolTech System. Vi placerar solcellerna mellan bärläkten, under glastakpannorna, där de är skyddade för väder och vind.

Genom att använda tunnfilmssolceller får vi högre effektivitet i höga temperature än traditionella kiselceller samt även högre effektivitet vid diffust ljus. Båda dessa faktorer gör att vi räknar med ett 5-10 % högre energiutbyte (kWh) per installerad Watt än för kiselsolceller.

Läs mer i vårt beställningsformulär och kontakta någon av våra återförsäljare för prisuppgift eller installation