SolTech Power

Solenergi och fastighet i perfekt harmoni.

SolTech Energy erbjuder nu också sin prisbelönta solenergilösning som ett solelsystem. Genom att kombinera högeffektiva solceller med vårt SolTech System kan en solenergianläggning installeras i harmoni med ditt hus. Det blir effektivt, snyggt och smart.

SolTech Power solenergisysten i genomskärning

Genomskärning av SolTech Power

SolTech Power är den perfekta kombinationen och fungerar både som traditionel taktäckning och framtidens elförsörjning från solen. Vi ersätter den traditionella takpannan  med våra takpannor i glas och under dessa installeras solcellspaneler som genererar el.

Vi använder marknadsledande CdTe tunnfilmssolcellervilka är speciellt framtagna för SolTech Energy och SolTech System. Vi placerar solcellerna mellan bärläkten, under glastakpannorna, där de är skyddade för väder och vind.

Genom att använda CdTe tunnfilmssolceller får vi högre effektivitet i höga temperature än traditionella kiselceller samt även högre effektivitet vid diffust ljus. Båda dessa faktorer gör att vi räknar med ett 5-10 % högre energiutbyte (kWh) per installerad Watt än för kiselsolceller.

 

FB Tallkrogen til webb

SolTech Total, den Energineutrala Lösningen

Kombinera SolTech System med en modern värmepump för att uppnå energineutrala lösningar för husets uppvärmning!

Genom att låta SolTech Sigma leverera varmvatten och uppvärmning under en stor del av året kan SolTech Power förse huset med så pass mycket el att det till och med motsvarar elkonsumtionen för en värmepump på årsbasis.

Kontakta oss för mer information och offert.