SolTech Sigma

Med SolTech Sigma har vi skapat ett effektivt, snyggt och enkelt solenergisystem för såväl småhus som för stora fastigheter.

FB Tallkrogen_web4

Ett effektivt, snyggt och smart solenergisystem
Kombinerat med vår prisbelönta design och konceptlösning kan vi nu erbjuda en solenergilösning som är lika effektiv och elegant som glasklar; SolTech Sigma, det energieffektiva och smarta taket.

Ett vanligt villatak tar varje år emot cirka fem gånger mer energi från solen än husets totala energiförbrukning. Nu kan du ta hand om denna energi och samtidigt spara pengar. Med SolTech Sigma får du både ett vackert tak och energi till ditt hus.

Enkelt och genialtSammankoppling
Från sidan

Principen är lika enkel som genial. I stället för traditionella takpannor i betong eller tegel, använder vi takpannor i glas. Under takpannorna i glas monteras SolTechs särskilt utvecklade vätskeburna absorbatormoduler som tar tillvara på energin från solen.

Modulerna har en patenterad integrerad bärläkt för en maximerad absorbatoryta. Dessa sammankopplas till ett komplett solfångarsystem på taket och ansluts via ackumulatortanken till fastighetens traditionella uppvärmningssystem.

På detta sätt använder vi först den energi som solen genererar, för att när denna inte räcker till, gå in med det befintliga systemet. Pannan säkras med SolTech pannkrok.

Flexibelt system
Systemet kan integreras med alla i dag kända energisystem som t.ex. fjärrvärme, bergvärme, Luft/vattenvärmepump, pellets, ved, olja eller elpanna. Den största energimängden genereras under sommaren när solen lyser som mest, men även under fina vinterdagar, senhöst och tidig vår när vi behöver energin som mest, genereras en ansenlig mängd.

Den bästa effekten får du om taket ligger i rakt söderläge, men även sydväst och sydost fungerar bra. Den optimala taklutningen är runt 45 grader, men god effekt uppnås redan vid 20 graders lutning. Om du har mindre än 22 graders lutning på taket, kontakta oss för en diskussion kring en lämplig systemlösning.

Varje installation skräddarsys efter fastighetens energibehov, ekonomi och takets utformning. SolTech Sigma kan installeras på hela eller delar av ett tak, helt utifrån kundens behov och önskemål. I de fall vi använder en del av taket, lägger vi om kunden önskar även SolTechs glaspannor på övriga taket, för att uppnå ett vackert och enhetligt utseende.

Multifunktionalitet
Med SolTech System får du förutomett snyggt och kostnadseffektivt solenergisystem, utan även en taktäckning med överlägsen hållbarhet. Systemet är också estetiskt överlägset alla traditionella solfångarlösningar.

 Läs mer i vårt beställningsformulär och kontakta någon av våra återförsäljare för prisuppgift eller installation