SolTech System

Det nya sättet för ett effektivt, snyggt och smart solenergisystem

SolTech System bygger på flerårig forskning på KTH och vidareutveckling hos oss på SolTech Energy. I stället för traditionella takpannor i betong eller tegel läggs takpannor i glas, som solen kan skina igenom in på den yta inunder som absorberar solens strålar. Energin som fångas upp leds därefter in i huset och integreras med husets befintliga uppvärmningssystem.

Det flexibla systemet

Systemet är utvecklat för att kunna integreras med husets befintliga energilösning, oavsett om det är en bergvärmepump, luftvärmepump, pelletspanna, oljepanna eller elpanna. Det vanligaste är att systemet ansluts till ett vattenburet uppvärmningssystem via en ackumulatortank, men vi erbjuder även andra lösningar.

Givetvis genereras den största mängden energi under sommaren, men även under vår och höst produceras en ansenlig mängd energi. En stor fördel med systemet är att det inte behöver strålande solsken för att fungera, det räcker med ljus, vilket innebär att det även genererar energi en molnig dag. Den bästa effekten får du om taket ligger i rakt söderläge, men även sydväst och sydost fungerar bra.

Den optimala lutningen på taket är 45 grader, men en bra effekt uppnås redan vid 20 graders lutning. Om du har mindre än 15 graders lutning på taket rekommenderas vägglösning i glas istället.

Om du inte behöver byta taket, integrerar vi enkelt och snyggt det energismarta taket som en del i ditt nuvarande tak. Du får en snygg och jämn övergång mellan det traditionella taket och det energismarta taket.

Ekonomisk frihet

Med ett solenergisystem från SolTech får du din egen energiförsörjning och minskar på så sätt ditt behov av att köpa energi till uppvärmning. Eftersom systemet har en mycket låg driftskostnad att ta hänsyn till, bestäms energipriset av kapitalkostnaden, vilket innebär att du bara har en fast månadskostnad under avskrivningstiden. När systemet är betalt är energin gratis. På så sätt slipper du oroa dig för ökande energipriser och dyra elräkningar. Systemet har en livslängd på mer än 40 år.

En lösning, tre system

Sedan våren 2011 finns SolTech system att få i tre utföranden;

SolTech Alfa, det luftburna systemet

SolTech Σigma, det vätskeburna systemet

Soltech Power, det elgenererande systemet

Alla dessa system har samma estetiska utförande och överlägsna livslängd men är anpassade för olika tillämningar och byggnader. SolTech Alfa är bättre lämpat för luftburna värmesystem och ventilationssystem eller lågtemperatursystem. SolTech Σigma är mer anpassat för traditionella vätskeburna uppvärmningssystem och varmvattenproduktion. SolTech Power genererar el för att driva apparater och elektrisk utrustning.

Du kan läsa mer om våra systemlösningar och detaljerad information om systemet under respektive rubrik ovan.

Kontakta oss för mer information och offert.